2023 Logo

CALL NOW

092 794-9055

HOW TO BUY

HOW TO BUY

ขั้นตอนการสั่งทำของพรีเมี่ยมปากกา PARKER สลักชื่อ สกรีนโลโก้

แจ้งรายละเอียดปากกา PARKER ที่ต้องการ

ยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินมัดจำ

ยืนยันรูปแบบงาน
ก่อนสั่งผลิต

ดำเนินการผลิต

แจ้งรายละเอียดปากกา PARKER พรีเมี่ยมสลักชื่อ สกรีนโลโก้ ที่ต้องการ

• เลือกปากกา PARKER สกรีนโลโก้ที่ต้องการจากหน้า PARKER PREMIUM โดยแจ้งชื่อสินค้า, สี, จำนวน และกำหนดวันใช้งาน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ ส่งมาทาง E-mail : parkerpenpremium@gmail.com หรือ Line : @parkerpenpremium
• เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลรายละเอียด ปากกา PARKER พรีเมี่ยมสกรีนโลโก้แล้ว ทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับให้รวดเร็วที่สุด

สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ

•ยืนยันการสั่งซื้อปากกา PARKER พรีเมี่ยมสกรีนโลโก้ และชำระเงินมัดจำ 50%
• หากมีทำใบเสนอราคา ลูกค้าต้องเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%

ยืนยันรูปแบบงาน

• ลูกค้าตรวจสอบการวางแบบโลโก้บนปากกา PARKER, บรรจุภัณฑ์ของสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน
• เมื่อยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการผลิต
• เราจะดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า
• เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย 

สินค้าของเรา

ผลงานของเรา

บริการของเรา

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา