CALL NOW

092 794-9055

OUR SERVICES

OUR SERVICES

PARKER PEN PREMIUM SERVICE

PARKER PEN PREMIUM จะเป็นผู้ช่วยคิด และสร้างสรรค์ปากกา PARKER พรีเมี่ยมสกรีนโลโก้ ที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับงบประมาณ และตรงตามความต้องการของคุณ พร้อมบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากทีมงานมืออาชีพ
ให้ปากกา PARKER สกรีนโลโก้ของคุณ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างการจดจำให้กับผู้รับ

บริการจัดทำปากกา PARKER สกรีนโลโก้ กับเรา

One Stop Service

บริการจัดทำของพรีเมี่ยมจากปากกา PARKER แท้ทุกรุ่น

บริการด้านงานเลเซอร์ สกรีนโลโก้ และออกแบบบรรจุภัณฑ์

บริการจัดทำปากกา PARKER เป็นเซ็ตของขวัญพรีเมี่ยม

บริการจัดทำของพรีเมี่ยมจากปากกา PARKER แท้ทุกรุ่น
ปากกา PARKER สกรีนโลโก้

ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker

บริการด้านงานเลเซอร์ สกรีนโลโก้ และออกแบบบรรจุภัณฑ์

ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker

บริการจัดทำปากกา PARKER เป็นเซ็ตของขวัญพรีเมี่ยม

ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker
ตัวอน่างผลงาน Parker

HOW TO BUY

ขั้นตอนการสั่งทำของพรีเมี่ยมปากกา PARKER สลักชื่อ สกรีนโลโก้

แจ้งรายละเอียดปากกา PARKER ที่ต้องการ

ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ

ยืนยันรูปแบบงานก่อนสั่งผลิต

ดำเนินการผลิต

แจ้งรายละเอียดปากกา PARKER พรีเมี่ยมสลักชื่อ สกรีนโลโก้ ที่ต้องการ

  • เลือกปากกา PARKER สกรีนโลโก้ที่ต้องการจากหน้า PARKER PREMIUM โดยแจ้งชื่อสินค้า, สี, จำนวน และกำหนดวันใช้งาน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ ส่งมาทาง E-mail : lamypenpremium@gmail.com หรือ Contact Us
  • เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลรายละเอียด ปากกา PARKER พรีเมี่ยมสกรีนโลโก้แล้ว ทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับให้รวดเร็วที่สุด

สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ

  • ยืนยันการสั่งซื้อปากกา PARKER พรีเมี่ยมสกรีนโลโก้ และชำระเงินมัดจำ 50%
  • หากมีทำใบเสนอราคา ลูกค้าต้องเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%

ยืนยันรูปแบบงาน

  • ลูกค้าตรวจสอบการวางแบบโลโก้บนปากกา PARKER, บรรจุภัณฑ์ของสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน
  • เมื่อยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการผลิต
  • เราจะดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า
  • เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

ปรึกษาเรา หากต้องการสั่งทำปากกา PARKER สกรีนโลโก้
ให้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าคนสำคัญ

Contact Us

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา